شرایط و ظوبط استفاده

قانون اول

آن دسته از محصولاتی که عباراتی چون (دست دوم) (کارکرده) یا هم مفهوم در آن درج گردیده به عنوان جنس دست دوم و کارکرده (به زبان بازاری استوک) عرضه می شود که باید در هنگام خرید توجه گردد.

قانون دوم

عودت محصول یا قطعه خریداری شده فقط در صورت مشکل فنی ( کار نکردن قطعه خریداری شده) و غیر اصل بودن محصول ( در صورتی که به اصالت آن در صفحه محصول اشاره شده باشد)قابل قبول می باشد و این امر از زمان تحویل به مدت یک هفته قابل انجام است.

قانون سوم

پس از پرداخت هزینه ها ، اعم از هزینه محصول و هزینه ارسال ، لغو سفارش به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.